Organisation

biSchizofreniförbundet tillhör svensk handikapprörelse
och är medlem i Funktionsrätt Sverige samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Schizofreniförbundet är rikstäckande. 

På europeisk nivå ingår förbundet i European Federation of Associations of Families of people with Mental Illness (EUFAMI).

Schizofreniförbundet har en representant i EUFAMI, Per Torell.
Läs mer om vår samarbetsorganisation här >>