Källan Barn/Ungdom

Hej, vill du gå i grupp till hösten 2017 med början i september? Mejla namn, adress och ålder till kallan@schizofreniforbundet.se

Läs mer om våra grupper här uppe till vänster.